Danh sách các trường Đại học hàng đầu Australia(Phần 1)

08/01/2014 2:39:32 SA

1. ĐẠI HỌC THIÊN CHÚA GIÁO AUSTRALIA 

2. ĐẠI HỌC TÂY SYDNEY (UWS)

3. ĐẠI HỌC CENTRAL QUEENSLAND

4. ĐẠI HỌC CHARLES STURT (SCU)

5. ĐẠI HỌC VICTORIA (VU)

6. ĐẠI HỌC BOND

7. ĐẠI HỌC CANBERRA 

8. ĐẠI HỌC NEWCASTLE

9. ĐẠI HỌC TASMANIA


1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THIÊN CHÚA GIÁO AUSTRALIA (ACU)

IMG

*  Đại học công lập được Chính Phủ úc tài trợ .Chúng tôi nhận sinh viên và nhân viên không phân biệt 

    tín ngưỡng ,quốc tịch và văn hóa .

*  Đại học ACU có trên 16.000 sinh viên ,kể cả gần 3.000 sinh viên nước ngoài .Sinh viên trường Đại 

   học ACU được hưởng lợi thế ở những phân hiệu nhỏ ,thân thiện và lớp học ít sinh viên và được tiếp 

   cận trực tiếp giảng viên có bằng cấp cao và các dịch vụ trợ giúp sinh viên có chất lượng .

*  Học phí của ACU giá phải chăng so với các đại học khác ở úc .

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ACU có khóa học Diploma, Cử Nhân và Thạc Sĩ trong các ngành sau :

* Nghệ Thuật 

* Thương Mại 

* Tin Học Thương Mại 

* Sư Phạm 

* Khoa Học Môi Sinh 

* Khoa Học Thể Dục 

* Âm Nhạc 

* Điều Dưỡng ( y tá)

* Tâm Lý Học 

* Xã Hội Học 

* Khoa Học Xã Hội 

* Thần Học 

* Nghệ Thuật Tạo Hình và Thiết Kế


 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY SYDNEY (UWS)

IMG

Với trên 35.000 sinh viên ,Đại học Tây Sydney (University of Western Sydney - UWS) là đại học lớn nhất

tại Sydney và là một trong những trường đại học công lớn nhất của  úc , với phương pháp tiếp cận đương

đại về giảng dạy ,chương trình học thực tiễn và đổi mới .Trường là đại học duy nhất có cơ sở đào tạo rất

 gần các khu dân cư Việt Nam ở Sydney,tại các vùng lân cận Bankstown,Cabramtta ,Liverpool.....

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các ngành học nổi tiếng của Đại học Tây Sydney

* Quản Trị Kinh Doanh

* Kinh Doanh và Quản Lý Bất Động Sản 

* Tài Chính /Kế Toán

* Ngôn Ngữ Học /Biên Phiên Dịch 

* Kỹ Thuật ,Xây Dựng và Thiết Kế Công Nghệp 

* Máy Tính và Công Nghệ Thông Tin

* Môi Trường 

* Nghệ Thuật Sáng Tạo và Truyền Thông 

* Khoa học Thực Phẩm 

3.TRƯỜNG ĐẠI HỌC  CQU

IMG

- Đại học Central Queensland là trường đại học công lập Australia tọa lạc tại Queensland,một bang nằm 

 ở đông bắc của lục địa Úc châu.Trường có trụ sở chính tại North Rockhamton Queensland và các cơ 

sở khác tại Bundaberg, Emerald, Gladstone and Mackay;các cơ sở quốc tế được đặt tại Melbourne, 

Sydney,Gold Coast, Brisbane và the Sunshine Coast.

- Với hơn 100 chương trình đào tạo cấp bằng, Đại học Central Queensland mang lại sự kết hợp tốt nhất

 về thực tế và lý thuyết với nhiều nghành học đa dạng.

*CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Bạn có thể lựa chọn học các nghành Thương mại, Nghệ thuật, Sáng tạo va Biểu diễn,Giáo dục,Kỹ  thuật,

 Khoa học, Sức khỏe và Thể chất, Nhân văn học, IT, Bằng đại học nghiên cứu Khoa học và Môi trường.

*CQU giảng dạy:

45 chương trình đại học và 40 chương trình sau đại học,bao gồm cả các cơ hội nghiên cứu.


Các bài khác

Du học Úc