CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỢP TÁC QUỐC TẾ Á CHÂU
 
(Tên cũ: Công ty TNHH du học và thương mại – dịch vụ lao động Toàn Năng) được Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội  cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học,số 10847/ CN – SGD & ĐT phát hành ngày 19 tháng 12 năm 2013 .
全能留學暨勞務經貿有限公司取得河內教育及培訓局發行的留學諮詢小執照,編號:10847/ CN – SGD & ĐT 發行日期2013年12月19日。
du-hoc-sinh-tai-dai-loan
+Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài làm việc . Tất cả các đơn vị tư vấn du học phải thông qua chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học , kiểm tra , thi và được cấp chứng chỉ của Sở Giáo Dục & Đào Tạo đưa ra . Mới được tiến hành hoạt động tư vấn du học . Nếu không có giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học thì không được phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học , không được phép ký hợp đồng tư vấn du học với học sinh và không có sự đảm bảo cho học sinh .Nếu không có giấy phép tư vấn du học mà vẫn tiến hành hoạt động tư vấn du học , ký kết hợp đồng với học sinh là phạm pháp . Học sinh có thể trực tiếp báo lên Bộ giáo dục & Đào Tạo .  
根据政府总统规定越南人民至外國學習的決議,編號:05/2013/QĐ-TTg 發行日期2013年11月15日。各留學諮詢單位要參加教育及培訓局舉行的留學諮詢業務培訓課程、檢查、考試以及取得教育暨培訓局發行的留學諮詢小執照。才能進行留學諮詢活動。若單位未有留學諮詢小執照就不能進行留學諮詢活動、不能跟學生簽留學合約、無法跟學生保證什麼.如果沒有小執照而進行諮詢活動,跟學生簽約就是違法的。學生可以直接跟教育暨培訓部告。
+ Công ty chúng tôi xin cung cấp bản scan giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học do Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội cấp ,  để tham khảo .
本單位附上河內教育與培訓局發給本單位的留學諮詢小執照复印本,供參考。

quyet-dinh