Tin tức

HỘI THẢO TẠI PHÁP THÁNG 3- 2011

Hội thảo đầu tiên trong năm 2011 của HTE diễn ra vào ngày 24-03 ở Lille và ngày 26-27-03 tại Pari nhằm gặp gỡ các nhà phân phối và giới thiệu những lợi ích mà các thiết bị chăm sóc sức khỏe của HTE mang lại.

Đọc thêm...
<  1  2  3  >