MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DU HỌC

25/10/2016 1:03:11 SA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DU HỌC TỰ TÚC ĐÀI LOAN

Số:             /DH-CH

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005;

- Căn cứ vào Luật giáo dục năm 2006;

- Căn cứ vào hợp đồng thỏa thuận giữa nhà trường và Công ty;

- Căn cứ vào quy định của nhà nước liên quan việc cho phép công dân Việt Nam đi du học tự túc tại nước ngoài .

- Căn cứ quyết định số 10847/ CN – SGD & ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2013 về việc cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho Công ty CP Giáo Dục và Đào Tạo Hợp Tác Quốc Tế Việt Tín

 

Hôm nay, Ngày………. Tháng…….. Năm………..  , chúng tôi gồm:

Bên A : Công ty CP giáo dục và đạo tạo hợp tác quốc tế VIỆT TÍN

Địa chỉ VP: Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại: 0246.6565289                             Email: duhoc.hifa.edu.vn@gmail.com

Website:www.duhocdailoan.vn             

 

Đại diện:   TRẦN ĐỨC DUY                            Chức vụ: Giám đốc

 

Bên B : Ông/Bà:  …………………………………… 

Sinh ngày ……. tháng ……. năm ………..

Địa chỉ thường trú tại …………………………………………………………..........,....

CMND số …………………….cấp ngày …./…./………, cấp tại CA …………….……

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………...................…....   

CĂN CỨ NHU CẦU HAI BÊN

- Bên B mong muốn học tập tại Đài Loan theo hình thức du học tự túc .

- Bên A Công ty tư vấn du học  Việt Tín được Sở giáo dục và đào tạo cấp phép hoạt động tư vấn du học tự túc .Với năng lực của công ty mong muốn cung cấp , tư vấn hỗ trợ cho bên B những vấn đề liên quan đến trương trình du học tự túc tại Đài Loan. Do đó bên A và bên B đồng ý lập hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A và bên B lập hợp đồng  theo thỏa thuận của hai bên . Bên A chấp nhận hướng dẫn và hỗ trợ bên B thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên .

Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi bên A

2.1       Trách nhiệm

2.1.1; Hướng dẫn, giới thiệu bên B tham gia khóa học tiếng trung ngắn hạn trước khi đi du học (chi phí do bên B chi trả);

2.1.2 Hướng dẫn cho bên B chuẩn bị và hoàn tất cá thủ tục cần thiết và liên hệ với các trường Đài Loan xin thư nhập học cho bên B

2.1.4    Hướng dẫn bên B chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ xin visa theo quy định

2.1.5 Hướng dẫn bên B chuyển các khoản phí theo hóa đơn của nhà trường(nếu cần);

     Trang bị kiến thức cần thiết cho bên B về pháp luật, phong tục tập quán của Đài Loan trước khi xuất cảnh;

2.1.6    Phối hợp với các trường Đài Loan đón bên B tại sân bay và đưa bên B đến trường hoàn tất thủ tục nhập học, sắp xếp ổn định chỗ ở.

2.2       Quyền lợi:     

2.2.1    Được quyền yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết (theo quy định của Bộ Giáo dục và Bộ Công an) để hoàn tất thủ tục đi du học tại Đài Loan;

2.2.2    Được quyền yêu cầu bên B nộp trước khoản tiền bảo đảm khi đến đăng ký là :

...... USD (năm trăm đô la Mỹ) để bên A có căn cứ thực hiện hợp đồng ( năm trăm đô la mỹ ) để bên A tiến hành hoàn tất các thủ tục xin thư mời cho học sinh..

2.2.3  Bên B sau khi nhập học, giao nộp hồ sơ và tiền làm thủ tục cho Bên A hai bên tiến hành lập hợp đồng .

      Sau khi hai bên đã đồng ý thống nhất lập hợp đồng xong  mà bên B tự ý không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng nữa thì bên A có quyền không thanh toán bất cứ khoản tiền nào và có quyền giữ lại toàn bộ hồ sơ mà bên B đã nộp cho bên A trong thời hạn là 6 tháng .Trường hợp này được coi như bên B đã vi phạm hợp đồng .

      Bên A chỉ thanh lý hợp đồng và thanh toán cho bên B số tiền còn lại khi có kết quả bị từ chối visa lần thứ hai nếu Bên B không muốn tiếp tục tham gia nữa . Bên B phải chịu các khoản phí làm thủ tục, giấy tờ bao gồm : dịch thuật ,công chứng , hợp thức hóa , sức khỏe , lệ phí xin vi sa.

2.2.4    Bên A không chịu trách nhiệm về tính pháp lý của toàn bộ giấy tờ, hồ sơ của bên B đã giao cho bên A. Nếu những giấy tờ, hồ sơ bên B giao cho bên A là giả mạo, bên A có quyền ngưng thụ lý hồ sơ và không hoàn trả bất cứ khoản phí nào bên B đã nộp cho bên A;

2.2.5    Trong trường hợp bên B đã phỏng vấn thông qua mà bên B không đi nữa thì Bên A có quyền giữ lại hộ chiếu, visa và toàn bộ hồ sơ của bên B cho đến khi visa hết hạn nếu bên B không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng này;

2.2.6 Bên A có quyền giữ lại Chứng chỉ Hoa Ngữ của bên B, trong trường hợp bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi bên B

Trách nhiệm:

3.1              Thực hiện đúng và đầy đủ như hợp đồng mà hai bên đã ký .

3.1.1        Cung cấp cho bên A đầy đủ các giấy tờ hồ sơ liên quan đến việc đi du học tự túc tại Đài Loan theo quy định của Bộ Giáo dục, Bộ Công an và các cơ quan trong và ngoài nước có liên quan, đồng thời chịu toàn bộ trách nhiệm về tính pháp lý của các giấy tờ hồ sơ đó;

3.1.2        Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của bên A quy định về thủ tục giấy tờ , thời gian học tập tại công ty . Nếu học sinh không tuân theo sự hướng dẫn của công ty tự làm theo ý của bên B thì coi như là bên B vi phạm hợp đồng với bên A lúc đó bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng vô điều kiện và có quyền ngưng thụ lý hồ sơ và khấu trừ toàn bộ số tiền đảm bảo tại điều 22.2

3.1.3        Chương trình miễn học phí và kí túc xá, mỗi tháng được trợ cấp ..... đài tệ cho học sinh trong suốt thời gian theo học tại Đài Loan. Các khoản học sinh phải đóng tại Đài Loan như các loại thẻ bảo hiểm ,thẻ học sinh , lệ phí ra hạn vi sa, xin tư cách lưu trú, khám sức khỏe , mua sách vở . Toàn bộ chi phí tại Việt Nam như lệ phí làm thủ tục giấy tờ , khám sức khỏe, vé máy bay, lệ phí xin visa, học ngoại ngữ, ăn, ở, đi lại do bên B tự chi trả.

3.1.4        Hoàn tất các thủ tục xuất cảnh và nhập học tại trường mà bên A đã xin thư mời ngay sau khi nhận được visa. Tuyệt đối tuân thủ quy định trường theo học, pháp luật và phong tục tập quán nơi bên B theo học.

3.1.5        Chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành vi của bản thân trong quá trình theo học tại nước ngoài .

3.1.6        Cam kết thực hiện đầy đủ việc học tập, trau dồi tri thức và học hỏi kinh nghiệm. Không vi phạm cư trú trong quá trình theo học.

3.1.7        Thanh toán cho bên A số tiền tư vấn du học và phí làm thủ tục là ......USD(........đôla Mỹ) nếu bên B nhận được visa du học.

3.1.8    Hoàn trả bên A bản hợp đồng này khi nhận được visa du học.

3.2      Quyền lợi:

3.2.1        Được quyền yêu cầu bên A giúp đỡ báo danh các trường đại học tại Đài Loan theo nguyện vọng, năng lực bản thân;

3.2.2        Được quyền yêu cầu bên A giúp đăng ký các lớp học ngoại ngữ ngắn hạn trước khi đi du học (chi phí tự chi trả);

3.2.3        Được quyền yêu cầu bên A thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại số tiền đã nộp sau khi đã trừ tất cả các phí làm thủ tục khi bị từ chối cấp visa lần thứ hai .

3.2.4        Được trường bên Đài Loan hướng dẫn, giúp đỡ xin thẻ công việc theo quy định pháp luật Đài Loan;

3.2.5        Được yêu cầu tư vấn, hỗ trợ nếu có khó khăn trong suốt thời gian theo học tại Đài Loan, chi phí nếu có do bên B chi trả.

Điều 4:Thời hạn hợp đồng:

      Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký cho đến ngày bên B hoàn tất thủ tục xuất  cảnh hoặc bên B lần thứ hai có thông báo bị từ chối visa tùy điều kiện nào đến trước.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Hai bên cùng nhất trí cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này.

Hợp đồng này là hợp đồng tự nguyện không bị ép buộc bởi một trong hai bên .

Nếu có tranh chấp, hai bên trên tinh thần thiện chí, hợp tác trao đổi giải quyết, nếu không tự giải quyết được hai bên đồng ý sẽ đưa vụ việc sang Trọng tài kinh tế để giải quyết theo pháp luật;

 

        ĐẠI DIỆN BÊN A

        (Ký tên đóng dấu)

 

 

 

         TRẦN ĐỨC DUY

  ĐẠI DIỆN BÊN B

   (ký tên điểm chỉ)