Nhiều thay đổi trong chính sách du học Anh

24/12/2011 8:45:09 CH

Hội đồng Anh tại Hà Nội vừa thông tin, Bộ trưởng Nội vụ Anh vừa công bố những thay đổi trong chính sách cấp visa du học nươc này. Dưới đây là những thay đổi trong thủ tục cấp visa sinh viên (Tier 4).

Du học sinh tại Anh
Du học sinh tại Anh.

Từ 22 - 4 - 2011: Nhằm bảo đảm tất cả sinh viên đều có một nền tảng tiếng Anh tốt để học tập và hòa nhập hiệu quả với môi trường và cộng đồng, sinh viên đăng ký học các khoá học ở bậc đại học hoặc cao hơn (cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ) phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu ở mức B2 theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) – tương đương tối thiểu 5,5 IELTS.

Sinh viên đăng ký học các khoá học tiếng Anh và các khoá học dưới bậc đại học (ví dụ: các khoá dự bị đại học hoặc các khoá bổ sung kiến thức trước kỳ nhập học) phải có trình độ tiếng Anh tổi thiểu mức B1 theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) – tương đương tối thiểu 4,0 IELTS.

Sinh viên đăng kí các khóa tiếng Anh mà không đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B1 để xin cấp visa sinh viên thông thường Tier 4, vẫn có thể nộp hồ sơ xin cấp visa theo diện visa sinh viên ngắn hạn (student visitor) với thời hạn tùy thuộc vào độ dài của khóa học tiếng Anh, tối đa là 11 tháng.

Từ 4 - 7 - 2011: Chỉ những sinh viên theo học tại các trường đại học và tại những trường cao đẳng công lập mới được phép làm thêm. Những sinh viên theo khóa học ngoài trường đại học sẽ có hạn chế về việc làm thêm.

Sinh viên chỉ có thể bảo lãnh cho vợ/chồng/con cái nếu họ theo học tại trường đại học với thời gian dài hơn 12 tháng và khoá học của họ ở bậc sau đại học.

Sinh viên được học bổng chính phủ sẽ được mang theo vợ/chồng/con cái khi khóa học kéo dài hơn 12 tháng.

Sinh viên phải bảo đảm mình chuẩn bị đủ tài chính để duy trì việc học tập và sinh sống tại Vương quốc Anh thông qua khai báo trên hồ sơ xin cấp visa.

Từ tháng 4 - 2012: Chỉ những cơ sở đào tạo uy tín nhất mới được tiếp nhận sinh viên quốc tế và các cơ sở này phải được kiểm định bởi các tổ chức thanh tra giáo dục do pháp luật Anh quy định, hạn chót là cuối năm 2012.

Thông qua việc này, các tổ chức giáo dục tại Vương quốc Anh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn khi những quy định về visa sinh viên mới vận hành. Điều này cũng có nghĩa Vương quốc Anh có thể tiếp tục chào đón sinh viên quốc tế chất lượng cao đến học tập.

Hội đồng Anh cho biết, thời điểm này là cao điểm xin cấp visa sinh viên. Các sinh viên nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt để có thể được cấp visa kịp thời cho thời điểm nhập học. Hồ sơ xin cấp visa hoàn thiện có thể nộp ba tháng trước thời điểm cần. Cục Biên giới Anh đặt mục tiêu xử lý hồ sơ xin cấp visa trong vòng 15 ngày làm việc.

Đỗ Hợp(Tiền Phong)