Chính thức đình chỉ tuyển sinh 3 trường ĐH, CĐ năm tới

30/12/2011 2:04:03 SA

Như dự kiến, 3 trường ĐH, CĐ bị đình chỉ tuyển sinh năm tới là ĐH Văn Hiến, ĐH Đông Đô và CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM, cùng 12 ngành đào tạo.

Các Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Hòa Bình, Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn nằm trong nguy cơ giải thể.

Bộ Giáo dục  vừa có kết luận chính thức kiểm tra 24 trường ĐH, CĐ trên cả nước về tiêu chí cam kết thành lập trường. Theo đó, hầu hết các trường đều  vi phạm. Theo kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục, các trường đều chưa thực hiện được như cam kết. Nghiêm trọng hơn có trường còn chưa định hình được hướng phát triển trong tương lai như thế nào: điển hình là Trường ĐH Hà Hoa Tiên.

Qua kiểm tra cho thấy, một số trường  công lập tuyển sinh vượt quá quy mô cam kết như Trường ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Kinh tế Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, các trường này đều  vượt quá 126% cam kết (vừa tuyển sinh cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp). Một số trường tư thục có xu hướng tuyển sinh ngày càng ít đi như  trường ĐH Hòa Bình, ĐH Chu Văn An, ĐH Nguyễn Trãi, đặc biệt trường ĐH Hà Hoa Tiên chỉ đạt 4,2% cam kết.


Trường ĐH Nguyễn Trãi nằm trong nhóm nguy cơ phải giải thể. Ảnh minh họa Internet.

Theo thanh tra Bộ Giáo dục, trong quá trình kiểm tra số lượng giảng viên cơ hữu ở nhiều trường không đảm bảo. Trong số 24 trường đã kiểm tra chỉ có 10 trường dưới 100 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn. Đặc biệt có 3 trường có số giảng viên cơ hữu chưa đến 60 người như trường ĐH Nguyễn Trãi (có 55 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn, Trường ĐH Văn Hiến (có 52 giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn), Trường ĐH Hà Hoa Tiên (có 59 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn).

Tại thời điểm  kiểm tra có 6 trường có tỉ lệ sinh viên trên số giảng viên cơ hữu rất cao như Trường CĐ Công nghệ thông tin TP HCM, Trường ĐH Đông Đô, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng và Trường ĐH Tài chính – Marketing là 50 sinh viên/giảng viên. Đặc biệt có hai trường Trường ĐH Văn Hiến và Trường CĐ Công nghệ thông tin TP HCM có  tỉ lệ tương tự là 80. 

Kết luận  thanh  tra 24 trường ĐH, CĐ cũng nêu rõ, quyết định đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với 3 trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Đông Đô và Trường CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM (ĐH Văn Hiến với lí do chưa có đất, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên cơ hữu quá cao là 4947SV/52 GV (95,1%), Trường ĐH Đông Đô bị đình chỉ với như ĐH Văn Hiến, tỷ lệ sinh viên 4276/77 giảng viên (55%). Riêng với Trường CĐ Công nghệ thông tin TP HCM bị đình chỉ với lí do diện tích đất quá nhỏ, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên cơ hữu quá cao là 6420 SV/76 GV (84,5%). 

Ngoài ra còn 12 ngành bị đình chỉ liên quan tới các trường; Trường ĐH Nguyễn Trãi đình chỉ tuyển sinh 2 ngành (Kế toán và Quản trị kinh doanh) do chưa có giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ, tỉ lệ sinh viên/giảng viên cao. Trường ĐH Lương Thế Vinh đình chỉ tuyển sinh 4 ngành là Công nghệ Kỹ thuật điện – điện tử; Công nghệ thực phẩm, Bảo vệ thực vật, Khoa học Thư viện do chưa có giảng viên cơ hữu. Trường ĐH Chu Văn An, đình chỉ tuyển sinh 04 ngành là Kỹ thuật xây dựng công trình, Tiếng Anh, tiếng  Trung, Việt Nam học do chưa có giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. Trường  ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, đình chỉ 2 ngành là Kế toán, Quản trị kinh doanh do chưa có giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ, tỉ lệ sinh viên/giảng viên cao. 

Bộ Giáo dục cũng thông báo, đến hết  năm 2013 các trường Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Đông Đô chưa có đất xây dựng như theo cam kết thành lập trường sẽ đề nghị Thủ tướng xem xét giải thể trường.

Đối với những trường có đất như: Trường ĐH Chu Văn An, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường  ĐH Hòa Bình, Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM đến năm 2013 nếu chưa xây dựng được trường theo cam kết sẽ đình chỉ hoạt động giáo dục và xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ giải thể trường.
Xuân Trung(Giaoduc)